X
Menu
X

Zástupci vedení společnosti GBA SERVICES a.s. se zúčastnili konference „Zahraniční hospodářské styky se zeměmi Euroasijské hospodářské unie“

Zástupci vedení společnosti GBA SERVICES a.s. se zúčastnili konference „Zahraniční hospodářské styky se zeměmi Euroasijské hospodářské unie“

16. dubna 2015 se v konferenčím sále společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) uskutečnila konference „Zahraniční hospodářské styky se zeměmi Euroasijské hospodářské unie“, která byla organizována Obchodním zastupitelstvím Ruské Federace v České republice spolu s velvyslanectvími Ruska, Běloruska a Kazachstánu v České republice a ve spolupráci s Euroasijskou hospodářskou komisi, Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a Komorou pro hospodářské styky se SNS. Konference se zúčastnil prezident společnosti GBA SERVICES a. s. František Stránský a generální ředitel GBA SERVICES a. s. Karel Arbes.

Účastníky konference uvítali: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České republice Vasilij Markovič, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Sergej Kiselev, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky Kazachstán v České republice Sergan Oralbajevič Abdikarimov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Arménské republiky v České republice Tigran Seyranian, a zároveň poradce Ministra průmyslu a obchodu České republiky Milan Hovorka, předseda Představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS Jiří Demiš a výkonný místopředseda Rusko-české smíšené obchodní komory Libor Trubelík.

Vystupující zdůraznili význam rozvoje spolupráce mezi EU a EAHU pro české podniky, nutnost nejrychlejšího vyřešení sporů prostřednictvím dialogů a jednání, bezperspektivnost sankční politiky a způsobené tou politikou škody.

Během akce se svými projevy vystoupili: ředitel odboru rozvoje integrace Euroasijské hospodářské komise Viktor Spassky, náměstkýně Ministra pro sekci technického regulování Euroasijské hospodářské komise Tatjana Solonec, zástupkýně ředitele odboru celního tarifního a netarifního regulování Euroasijské hospodářské komise Dina Akpanbaeva, ředitel daňové a právní služby PWC Česká republika Zenon Folvarczny, hlavní právník PWC Česká republika Marek Kreysl, vedoucí správy euroasijské integrace Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky Aleksej Samosuev, zástupce vedoucího správy euroasijské integrace Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky Kirill Petrovský,  či Obchodní zástupce Ruska v České republice Sergey Stupar.

Ve své zprávě „Euroasijská ekonomická integrace: moderní stav a perspektivy rozvoje“ ředitel odboru rozvoje integrace Euroasijské hospodářské komise Viktor Spassky podrobně popsal etápy realizace Euroasijského integračního projektu a vysvětlil přítomným podstatu struktury smlouvy EAHU. Podtrhul taky výhody, které uzávření této smlouvy přináší: tím, že EAHU je ekonomicky rovnoprávnou a oboustranně výhodnou unií, se umožňuje zrychlení rozvoje, průmyslový vzestup a efektivní spolupráce členských států při minimálních právních překážkách. Smlouva EAHU předpokládá vedení sjednané politiky v oblasti zemědělství a dopravy, jednotný systém celního regulování, volný pohyb pracovních síl, zboží, kapitálu a služeb mezi členskými státy EAHU.

Účastnici konference byli seznámeni s institucionální strukturou Unii a jejími zvláštnostmi. Na závěr vystoupení p. Spassky pověděl o dosažených výsledcích v oblastí zahraničního obchodu se zeměmi EU a třetího světa za období 2013-2014, přičemž zdůraznil data ohledně České republiky. Dodal pak o planech rozšířování EAHU.

Více dopodrobna některé z aspektů, zmíněných ve zprávě p. Spasského, rozebrali jeho kolegové, náměstkýně Ministra pro sekci technického regulování Euroasijské hospodářské komise Tatjana Solonec a zástupkýně ředitele odboru celního tarifního a netarifního regulování Euroasijské hospodářské komise Dina Akpanbaeva.

Ve své zprávě „Sanitární, fytosanitární a veterinární opatření EAHU“ paní Solonec zdůraznila, že vytvoření plnocenného ekonomického svázu není možné bez toho, že by se vyřešily problémy technického regulování, a dodala, že nezbytné požadavky na produkci v ramci EAHU jsou stanoveny v jednotných technických předpisech. Poté vyjmenovala předpisy Unii v různých průmyslových oblastech, včetně platných a nachazejících se teprvé v projektovém stádiu, a  seznamila přítomných s principy akreditace v EAHU a doklady regulující aplikaci fytosanitárních, sanitárních a veterinárních opatření.

Otázka sjednodušení obchodní spolupráce mezi zeměmi prostřednictvím zavedení systému jednotného celního regulování byla detailně rozebrána ve zprávě Diny Akpanbaevé. Paní Akpanbaevá prezentovala strukturu obchodu mezi členskými státy EAHU a Českou republikou, pověděla o obchodní politice Unie a popsala, jaký má vliv splnění tarifních závazků na import členských států EAHU ze zemí dalekého zahraničí. Během projevu  zazněly tarifní úlevy a preference EAHU a opatření na podporu rozvoje exportu a obranu vnitřního trhu.

Druhou část konference zahájilo společné vystoupení ředitele daňové a právní služby PWC Česká republika Zenona Folvarcznyho a hlavního právníka PWC Česká republika Mareka Kreyslyho s názvem „Euroasijská hospodářská unie. Vybrané daňové a právní postřehy“. Specialisti seznámili posluchače s právními aspekty daňového systému v Bělorusku, Armenii, Kazachstánu a Ruské federaci, formami podnikání na území Ruska a činností poboček společnosti PwC v Rusku, Kazachstánu a Armenii. O spolupráci s Běloruskem se podrobně jednalo v následujících dvou zprávách, čili: „Základní ekonomické priority Běloruska v ramci EAHU v současném období“ vedoucího správy euroasijské integrace Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky Alekseja Samosujevova a „Obchodně-ekonomická spolupráce s Běloruskem za podmínek EAHU“ zástupce vedoucího správy euroasijské integrace Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky Kirilla Petrovskeho.

Ve svém projevu pan Samosuev vyjmenoval základní priority Běloruska v ramci ekonomické spolupráci s EAHU, ohodnotil objemy exportu běloruského zboží do různých skupin zemí v roce 2014 a znovu zdůraznil, že je důležité úplně zrušit vyvlastnění a omezení v pohybu zboží v ramcí EAHU, o čemž vícekrát zmiňovali přednášející. Pan Petrovsky opět připomněl přítomným výhody členství v EAHU, kam mimo výše uvedených svobod pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly patří také bezcelní import technologického zařízení, surovin a materiálů pro realizaci investičních projektů, systém podpory exportně orientovaných organizací, unifikace celních procedur atd. Pan Petrovsky vyložil, jakou roli hraje Bělorusko v EAHU, vyjmenoval preferenciální režimy a prioritní sektory pro potenciální investory v Bělorusku a vysvětlil vyhody finančního investování do té země, označiv u toho pozici státu v mezinárodních byznys-žebříčkách.

Program konference dovršil vystoupením Obchodního zástupce Ruska v České republice Sergeye Stuparyho. Ve své zprávě s názvem „Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-ekonomické spolupráce za současných podmínek“ pan Stupar zanalyzoval objem obratu zboží mezi Ruskem a Českem za období 2010-2015, upozornil na klíčovou roli Ruské federace v oblasti českého exportu strojů, zařízení a dopravních prostředků a zveřejnil seznam pravidel poskytování státních garancí Ruské federace pro realizaci investičních objektů.

Konference se zúčastnilo více než 130 reprezentantů českých společností a organizací. Účastnici zdůraznili, že daná každoroční akce je velmi přínosná a informativní z hlediska výměny aktuálních informací a urovnání obchodně-ekonomických vztahů mezi Českou republikou a zeměmi EAHU.